για τον server1 που ξεκινάει σε 7 μέρες θα δημιουργήσω μια συμμαχία (το όνομα το βλέπουμε στην πορεία αφού θα ακούσω και τις απόψεις σας) οποίος ενδιαφέρετε να μου στείλει προσωπικό μύνημα