δεν θα μπορούσε να λείπει η ZGST απο τον σέρβερ 2.
Καλό παιχνίδι σε όλους.