αυτό είναι ένα θέμα για να δείχνετε τις αναφορές μάχης σας με άλλους

υπάρχουνε μερικοί κανόνες που θα ισχύουν εδώ
1. κάθε θέση θα πρέπει να περιέχει μια αναφορά μάχης
2. οι αναφορές μάχης θα πρέπει να είναι από τον κόσμο 3
3. να μην αναφέρεται κανένα όνομα χωρίς την άδεια του άλλου παίκτη
4. να μην γίνεται συζήτηση για τις αναφορές μάχης που βάζετε εδώ
5. κάθε απάντηση που δίνεται εδώ και δεν περιέχει αναφορά μάχης θα διαγράφεται