Η συμμαχία ΜΟΤΟ μεγαλώνει και θέλει συγχώνευση με συμμαχία που αριθμεί ως 8 μέλη με κοινούς σκοπούς και συμμάχους.
Για τυχόν ενδιαφέρον μπορείτε να στείλετε μήνυμα στον αποστολέα.