Πολύτιμα αντικείμενα

Τα πολύτιμα αντικείμενα προστέθηκαν και πάλι στο Travian 3.5 ένω είχαν αφιαρεθεί από την έκδοση Travian 2. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες αντικειμένων διαθέσιμα στην έκδοση Τ3.5: χωριό, λογαριασμός και μοναδικό. Τα πολύτιμα αντικείμενα χωριών επηρεάζουν μόνο το χωριό στο οποίο βρίσκονται, τα πολύτιμα αντικείμενα λογαριασμού επηρεάζουν όλο τον λογαριασμό και τα μοναδικά πολύτιμα αντικείμενα, επίσης όλο τον λογαριασμό αλλά με μεγαλύτερα κέρδη.

Σε κάθε περίπτωση κάθε παίκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ένα μέγιστο τριών αντικειμένων, από τα οποία μόνο ένα μπορεί να είναι πολύτιμο αντικείμενο λογαριασμού ή μοναδικό. Οι παίκτες παρόλα αυτά μπορούν να έχουν περισσότερα από 3 πολύτιμα αντικείμενα αλλά μόνο τα 3 παλαιότερα θια είναι ενεργά. Επιπλέον τα πολύτιμα αντικείμενα χωριού θα υπερτερούν των αντικειμένων λογαριασμού ή μοναδικών αντικειμένων του ίδιου τύπου, στο χωριό το οποίο επηρεάζουν.

Τα πολύτιμα αντικείμενα θα εμφανιστούν σε χωριά Νατάριων και θα είναι ανενεργά εκεί μέχρι να κατακτηθούν. Για να κατακτηθεί ένα πολύτιμο αντικείμενο χρειάζεται ένα Θησαυροφυλάκιο επίπεδο 10 για πολύτιμο αντικείμενο χωριού και επίπεδο 20 για πολύτιμο αντικείμενο λογαριασμού ή μοναδικό πολύτιμο νατικείμενο. Το Θησαυροφυλάκιο που κρατάει το πολύτιμο αντικείμενο πρέπει να καταστραφεί και μια επιτυχή κανονική επίθεση με έναν ήρωα που θα σταλεί από το χωριό που έχει το Θησαυροφυλάκιο για να κατακτηθεί το αντικείμενο. Τα πολύτιμα αντικείμενα δεν ενεργοποιούνται πριν περάσουν 24 ώρες αφού κατακτηθούν (αυτό συμπεριλαμβάνει κατάκτηση αντικειμένων που ήδη είχατε).


Σετ από Πολύτιμα αντικείμενα

Πιο σταθερά κτήρια:

Όλα τα κτήρια είναι 2 ή 3 φορές ποιο σταθερά (5 φορές για το Μοναδικό πολύτιμο αντικείμενο), θα χρειάζεστε περισσότερους καταπέλτες για να καταστρέψετε κτήρια υπό την επιρροή των Πολύτιμων αντικειμένων.

Γρηγορότερα στρατεύματα:

Τα στρατεύματα γίνονται 1,5 με 2 φορές ποιο γρήγορα (3 φορές με το Μοναδικό)

Λιγότερη χρήση σιταριού:

Όλα τα στρατεύματα υπό την επιρροή του αντικειμένου χρησιμοποιούν 0,25 φορές λιγότερο σιτάρι για (Πολύτιμο αντικείμενο Λογαριασμού) και 0,5 φορές λιγότερο σιτάρι (για Πολύτιμο αντικείμενο Χωριού) και για το μοναδικό είναι 0,5 λιγότερο σιτάρι για όλο τον λογαριασμό.

Ταχύτερη εκπαίδευση στρατευμάτων:

Τα στρατεύματα εκπαιδεύονται 25% γρηγορότερα (Πολύτιμο αντικείμενο Λογαριασμού) και 50%( για Πολύτιμο αντικείμενο Χωριού) καθώς και 50% για όλο τον λογαριασμό με το Μοναδικό Πολύτιμο αντικείμενο .

Σχέδια κατασκευής για την Μεγάλη Αποθήκη και Μεγάλη Σιταποθήκη:

Με αυτά τα σχέδια κατασκευής μπορείτε να κτίσετε Μεγάλη Αποθήκη ή Μεγάλη Σιταποθήκη στο συγκεκριμένο χωριό ή σε όλο τον λογαριασμό ανάλογα με το Πολύτιμο αντικείμενο. Όσο κατέχετε αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα μπορείτε να κτίσετε και να επεκτήνετε αυτά τα κτήρια.

Μεγαλύτερες κρυψώνες και τυχαία στόχευση:

Οι κρυψώνες κρατάνε 100 φορές περισσότερες πρώτες ύλες (Πολύτιμο αντικείμενο Λογαριασμού) ή 200 φορές περισσότερες ύλες (με Πολύτιμο αντικείμενο Χωριού) και 500 φορές με το Μοναδικό.
Οι καταπέλτες μπορούν χτυπήσουν μόνο τυχαία στην περιοχή επιρροής του πολύτιμου αντικειμένου. Εξαιρούνται τα Παγκόσμια Θαύματα και τα Θησαυροφυλάκια. (τα οποία όμως ΔΕΝ μπορούν να μπουν σαν στόχος με το Μοναδικό πολύτιμο αντικείμενο!!).

Πολύτιμο αντικείμενο του ανόητου:

Κάθε 24 ώρες έχετε μια διαφορετική επιροή. Μπορεί αυτή να είναι θετική ή αρνητική. Η επίδραση ΚΑΙ η σφαίρα επιρροής αλλάζουν κάθε 24 ώρες.

Καλύτεροι ανιχνευτές και εμφάνιση επιτηθέμενων στρατευμάτων:

Όλοι οι ανιχνευτές είναι 3 φορές δυνατότεροι (Πολύτιμο αντικείμενο Λογαριασμού), 5 φορές (Πολύτιμο αντικείμενο Χωριού) και 10 φορές σε όλο τον λογαριασμό με το Μοναδικό πολύτιμο αντικείμενο. Επίσης μπορείτε να δείτε τον τύπο των στρατευμάτων που σας κάνει επίθεση αλλά ΟΧΙ τον αριθμό.

Πρόσθετες πληροφορίες:

 • Το όνομα και η επιρροή των αντικείμενων αναγράφονται στο Θησαυροφυλάκιο
 • Όλα τα αντικείμενα διασκορπίζονται τυχαία σε μια καθορισμένη περιοχή - γύρω από το κέντρο (0|0) και ισόποσα σε όλα τα τεταρτημόρια. Τα Μοναδικά αντικείμενα εμφανίζονται πιο κοντά στο κέντρο (περίπου 0 - 50 προς όλες τις κατευθύνσεις), αντικείμενα Λογαριασμού (50 - 150 προς όλες τις κατευθύνσεις), αντικείμενα χωριού (150 - 300 προς όλες τις κατευθύνσεις).
 • Η άμυνα των Νατάριων είναι μεγαλύτερη στα Μοναδικά αντικείμενα και μικρότερη στα αντικείμενα χωριού. Η δύναμη της άμυνας διαφέρει ανάλογα με τον server και την δύναμη του στρατού που υπάρχει.
 • Αντικείμενα τα οποία υπάρχουν σε έναν λογαριασμό που διαγράφεται, θα διαγραφούν. Ο Community Manager θα ζητήσει από το τεχνικό τμήμα να επαναφέρει τα διαγραμμένο αντικείμενα μόλις αυτό γίνει αντιληπτό
 • Όταν ένα χωριό με αντικείμενο καταστραφεί στο 0, θα παραμείνει στον χάρτη χωρίς να χαθεί το αντικείμενο
 • Τα πολύτιμα αντικείμενα με επιρροή λογαριασμού επηρεάζουν και το χωριό ΠΘ αλλά όχι το ίδιο το ΠΘ.
 • Τα αντικείμενα ενεργοποιούνται 24 ώρες μετά την κατάκτησή τους, 12 ώρες σε speed servers. (ισχύει και για τα σχέδια κατασκευής)
 • Ένας παίκτης μπορεί να έχει μόνο 3 αντικείμενα που κατακτήθηκαν με ήρωα (μόνο ένα μπορεί να είναι λογαριασμού) την φορά, Χάνοντας ένα μπορείτε να κατακτήσετε ένα καινούργιο
 • Κατακτώντας ένα χωριό με αντικείμενο μεταφέρει την ιδιοκτησία του αντικειμένου, άσχετα με το πόσα αντικείμενα κατέχετε. Παρόλα αυτά τα 3 παλαιότερα αντικείμενα θα είναι ενεργά (το παλαιότερο αντικείμενο λογαριασμού)
 • Τα αντικείμενα για σταθερότερα κτίρια πολλαπλασιάζουν την δύναμή τους με τον Λιθοδόμο. Αν π.χ έχετε ένα αντικείμενα που έχει δύναμη 4χ και ένα Λιθοδόμο επίπεδο 20, τα κτίρια γίνονται 12 φορές πιο σταθερά.
 • Τα αντικείμενα για πιο σταθερά κτίρια επηρεάζουν τα τείχη.
 • Τα αντικείμενα για γρηγορότερα στρατεύματα δουλεύουν όπως η Πλατεία Αθλημάτων αλλά χωρίς τον περιορισμό των 30 τετραγώνων. Όταν υπάρχει και Πλατεία Αθλημάτων, η επιρροή τους πολλαπλασιάζεται
 • Επιρροή του αντικειμένου τυχαίας στόχευσης:
  - Εάν ο επιτιθέμενος στοχεύσει ένα πεδίο υλών, οποιοδήποτε πεδίο υλών μπορεί να χτυπηθεί
  - Εάν ο επιτιθέμενος στοχεύσει κτίριο, οποιοδήποτε κτίρο μπορεί να χτυπηθεί
  - Εάν ο επιτιθέμενος στοχεύσει Παγκόσμιο Θαύμα, η επίθεση είναι επιτυχής
  - Εάν ο επιτιθέμενος στοχεύσει Θησαυροφυλάκιο και ο αμυνόμενος δεν έχει το μοναδικό αντικείμενο, τότε οι καταπέλτες βρίσκουν στόχο. Αν ο αμυνόμενος έχει το μοναδικό αντικείμενο χτυπάνε ένα τυχαίο κτίριο
 • Τα αντικείμενα χωριού προέχουν των αντικειμένων με επιρροή λογαριασμού.
 • Το αντικείμενο του Ανόητου μπορεί να πάρει τις ιδιότητες οποιοιδήποτε αντικειμένου εκτός των σχεδίων κατασκευής του Παγκοσμίου Θαύματος, των Μεγάλων Αποθηκών και Μεγάλων Σιταποθηκών


Φιλικά,
ixydakis