§2.2 Η μεταφορά υλών μεταξύ λογαριασμών σε κατάσταση sitter ή χρήση απο τον ίδιο υπολογιστή μπορεί να γίνει μόνο με εμπόριο και σε αναλογία ενός προς ένα.

Θα ήθελα μια διευκρίνηση στον παραπάνω...