Σας παρακαλώ, κρατήστε ευγενείς τους τύπους. Τα μηνύματα διαγράφτηκαν