Αγαπητοί παίκτες,

στο επόμενο update έχουμε διορθώσει ένα σφάλμα στην νέα προστασία pushing στο "Rise of Alliances" που είχε σαν αποτέλεσμα, λογαριασμοί που δεν είχαν καμία σχέση με τον δικό σας λογαριασμό να εξαιρούνται.

Αυτό δεν προοριζόταν για τους server RoA και διορθώθηκε ως ακολούθως:

  • από κάθε χωριό, μπορείτε τώρα να κλέψετε/κάνετε εμπόριο μεγ. 20% από την καθημερινή παραγωγήΕπιπλέον πληροφορίες

Η ποσότητα των υλών που μπορεί να σταλεί ανά χωριό θα αναθεωρείτε μια φορά την μέρα, την ίδια ώρα με τις καθημερινές εργασίες. Η καθημερινή παραγωγή αναθεωρείτε επίσης την ίδια χρονική στιγμή.

Η προστασία pushing βασίζεται στην καθημερινή παραγωγή ενός χωριού. Παρακαλώ να θυμάστε ότι τώρα μπορεί να λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους προσπαθώντας να στείλετε ύλες από ένα χωριό, ενώ θα μπορείτε να στείλετε ύλες από άλλο χωριό.
Γι αυτό σας συνιστούμε να σκεφτείτε την στρατηγική σας πριν το επόμενο update στο RoA, αλλιώς μπορεί να μην μπορείτε να τρέφετε τον στρατό σας μόνο από επιδρομές.

Φιλικά,
Η ομάδα του Tavian: Legends