Αγαπητοί παίκτες,

όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τις ημέρες των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει ανακωχή. Συγκεκριμένα:

Η ανακωχή Χριστουγέννων ξεκινάει στις 24.12.2016 12:00:00 η ώρα και λήγει 26.12.2016 15:59:59 η ώρα.

Η ανακωχή Πρωτοχρονιάς ξεκινάει στις 31.12.2016 12:00:00 η ώρα και λήγει 01.01.2017 15:59:59 η ώρα.

Πληροφορίες σχετικά με την ανακωχή:

  • Κατά την διάρκεια της ανακωχής γίνονται επιθέσεις αλλά μοιράζουν ευχές. Οι ανιχνεύσεις γίνονται κανονικά.
  • Τα στρατεύματα καταναλώνουν μεν σιτάρι αλλά δεν πεθαίνουν από ασιτία όταν οι σιταποθήκες αδειάσουν σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική παραγωγή σιταριού. Αυτό ισχύει και για 24 ώρες μέτα την λήξη της ανακωχής ώστε ο χρόνος αυτός να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσουν και πάλι τυχόν καινές σιταποθήκες με σιτάρι.
  • Οι χρόνοι που αναφέρονται ως έναρξη και λήξη της ανακωχής μπορεί να διαφέρουν μερικά δευτερόλεπτα.Καλό θα είναι λοιπόν, σημαντικές επιθέσεις να μην γίνουν αμέσως ένα δευτερόλεπτο μετά την λήξη της ανακωχής.
  • Κατά την διάρκεια της ανακωχής, οι Νατάριοι κάνουν κανονικά επιθέσεις με καταπέλτες π.χ στην γκρι ζώνη.
  • Για να μπει ο λογαριασμός σας σε κατάσταση ανακωχής θα πρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον μια φορά μετά την έναρξη της ανακωχής.
  • Στους server με την έκδοση Rise of Alliances οι παίκτες μπορούν να ενεργοποιούν τα πολύτιμα αντικείμενα κανονικά.


ΣΗΑΜΕΙΩΣΗ: Από την ανακωχή εξαιρείται ο server grx που βρίσκεται σε προχωρημένη τελική φάση του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Travian σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα!

Φιλικά,
ixydakis