Αγαπητοί παίκτες,

όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τις ημέρες των γιορτών του Πάσχα θα υπάρχει ανακωχή. Συγκεκριμένα:

Η ανακωχή Πάσχα ξεκινάει στις 14.04.2017 12:00:00 η ώρα και λήγει 17.04.2017 16:00:00 η ώρα.

Πληροφορίες σχετικά με την ανακωχή:

  • Κατά την διάρκεια της ανακωχής γίνονται επιθέσεις αλλά μοιράζουν ευχές. Οι ανιχνεύσεις γίνονται κανονικά.
  • Τα στρατεύματα καταναλώνουν μεν σιτάρι αλλά δεν πεθαίνουν από ασιτία όταν οι σιταποθήκες αδειάσουν σε περίπτωση που υπάρχει αρνητική παραγωγή σιταριού. Αυτό ισχύει και για 24 ώρες μέτα την λήξη της ανακωχής ώστε ο χρόνος αυτός να χρησιμοποιηθεί για να γεμίσουν και πάλι τυχόν καινές σιταποθήκες με σιτάρι.
  • Οι χρόνοι που αναφέρονται ως έναρξη και λήξη της ανακωχής μπορεί να διαφέρουν μερικά δευτερόλεπτα.Καλό θα είναι λοιπόν, σημαντικές επιθέσεις να μην γίνουν αμέσως ένα δευτερόλεπτο μετά την λήξη της ανακωχής.
  • Κατά την διάρκεια της ανακωχής, οι Νατάριοι κάνουν κανονικά επιθέσεις με καταπέλτες π.χ στην γκρι ζώνη.
  • Για να μπει ο λογαριασμός σας σε κατάσταση ανακωχής θα πρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον μια φορά μετά την έναρξη της ανακωχής.
  • Στους server με την έκδοση Rise of Alliances οι παίκτες μπορούν να ενεργοποιούν τα πολύτιμα αντικείμενα κανονικά.


ΣΗΑΜΕΙΩΣΗ: Από την ανακωχή εξαιρείται ο server gr19 που θα ολοκληρωθεί μέσα σε αυτές τις ημέρες.

Η ομάδα του Travian σας εύχεται Καλό Πάσχα!

Φιλικά,
ixydakis